Ambitie 1.2 Inwoners zijn gezond en vitaal

Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Doel 1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccomodaties

ga terug