Beleidsparagraaf investeringen

Beleidsparagraaf investeringen

In deze beleidsparagraaf wordt integraal inzicht gegeven in het onderwerp investeringen. Wanneer we in deze paragraaf spreken over investeringen, dan spreken we over alle investeringen exclusief de investeringen in grondexploitaties. De investeringen in dit onderdeel zijn te verdelen in drie typen, te weten:

  • Investeringen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  • Voorgenomen investeringen waarover nog besluitvorming moet plaats vinden.
  • Vervangingsinvesteringen.

Naast een toelichting op dit type investeringen worden ook de financieringsbronnen voor investeringen toegelicht. Dit betreft het Stadsontwikkelfonds en de reserve incidentele middelen.