Totaal baten en lasten 2018 - 2023

Totaal baten en lasten 2018 - 2023

Het is wettelijk voorgeschreven om een overzicht van lasten en baten te hebben. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het huidige begrotingsjaar, alsook voor de laatste jaarrekening en de vier jaren uit de meerjarenbegroting. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma's. Voor een verdere specificatie van de bedragen van 2020, verwijzen wij u naar de overzichten die zijn opgenomen bij de begrotingsprogramma's. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar de ambities en doelen.

Structureel begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

4.406.209

-4.896.128

-6.583.128

-7.479.413

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-4.406.209

-1.456.136

2.408.864

2.738.149

Begrotingssaldo na bestemming

0

-6.352.264

-4.174.264

-4.741.264

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-2.792.000

0

0

0

Structureel positief begrotingssaldo

-2.792.000

-6.352.264

-4.174.264

-4.741.264

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

553.253.944

-555.590.619

-2.336.675

92.863.957

-104.094.888

-13.567.606

Begroting 2019

525.984.421

-516.691.629

9.292.792

19.671.458

-28.261.375

702.875

Begroting 2020

549.171.869

-544.765.660

4.406.209

18.893.896

-23.300.105

0

Meerjarenbegroting 2021

548.564.406

-553.460.534

-4.896.128

16.144.896

-17.601.032

-6.352.264

Meerjarenbegroting 2022

552.205.406

-558.788.534

-6.583.128

15.359.896

-12.951.032

-4.174.264

Meerjarenbegroting 2023

559.111.371

-566.590.784

-7.479.413

15.359.896

-12.621.747

-4.741.264

Jaarschijf 2020

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

45.125.586

-7.193.105

37.932.481

292.769

-551.407

37.673.843

Programma 2. Inwonersondersteuning

105.942.294

-4.821.984

101.120.310

292.349

-82.000

101.330.659

Programma 3. Opvang en bescherming

97.948.234

-4.114.784

93.833.450

0

0

93.833.450

Programma 4. Inkomen

69.936.837

-50.159.451

19.777.386

167.000

-138.000

19.806.386

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

22.224.014

-1.356.333

20.867.681

1.505.000

-77.063

22.295.618

Programma 6. Toekomstgerichte stad

72.608.389

-72.058.100

550.289

10.904.805

-4.380.035

7.075.059

Programma 7. Vitale wijken

76.267.991

-39.397.850

36.870.141

4.315.581

-4.005.272

37.180.450

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

10.011.570

-2.850.756

7.160.814

183.677

-104.976

7.239.515

Programma 9. Bedrijfsvoering

44.292.686

-3.759.837

40.532.849

615.043

-1.200.413

39.947.479

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

4.814.268

-359.053.460

-354.239.192

617.672

-12.760.939

-366.382.459

Totaal

549.171.869

-544.765.660

4.406.209

18.893.896

-23.300.105

0

Jaarschijf 2021

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

44.052.211

-7.193.105

36.859.106

292.769

-551.407

36.600.468

Programma 2. Inwonersondersteuning

104.110.294

-4.821.984

99.288.310

292.349

0

99.580.659

Programma 3. Opvang en bescherming

97.897.610

-4.114.784

93.782.826

0

0

93.782.826

Programma 4. Inkomen

68.695.837

-50.159.451

18.536.386

167.000

-138.000

18.565.386

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

20.322.514

-1.356.333

18.966.181

1.505.000

-77.063

20.394.118

Programma 6. Toekomstgerichte stad

73.358.389

-72.058.100

1.300.289

8.690.805

-4.380.035

5.611.059

Programma 7. Vitale wijken

75.450.161

-39.852.520

35.597.641

4.315.581

-4.005.272

35.907.950

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

9.816.151

-2.850.756

6.965.395

183.677

-82.057

7.067.015

Programma 9. Bedrijfsvoering

43.669.971

-3.759.837

39.910.134

615.043

-783.913

39.741.264

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

11.191.268

-367.293.664

-356.102.396

82.672

-7.583.285

-363.603.009

Totaal

548.564.406

-553.460.534

-4.896.128

16.144.896

-17.601.032

-6.352.264

Jaarschijf 2022

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

44.262.211

-7.193.105

37.069.106

292.769

-551.407

36.810.468

Programma 2. Inwonersondersteuning

103.052.294

-4.681.984

98.370.310

292.349

0

98.662.659

Programma 3. Opvang en bescherming

98.215.610

-4.114.784

94.100.826

0

0

94.100.826

Programma 4. Inkomen

68.592.837

-50.159.451

18.433.386

167.000

-138.000

18.462.386

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

19.642.514

-1.356.333

18.286.181

1.505.000

-77.063

19.714.118

Programma 6. Toekomstgerichte stad

72.783.389

-72.058.100

725.289

7.905.805

-4.380.035

4.251.059

Programma 7. Vitale wijken

75.287.161

-39.852.520

35.434.641

4.315.581

-4.005.272

35.744.950

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

9.776.151

-2.850.756

6.925.395

183.677

-82.057

7.027.015

Programma 9. Bedrijfsvoering

43.536.971

-3.759.837

39.777.134

615.043

-783.913

39.608.264

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

17.056.268

-372.761.664

-355.705.396

82.672

-2.933.285

-358.556.009

Totaal

552.205.406

-558.788.534

-6.583.128

15.359.896

-12.951.032

-4.174.264

Jaarschijf 2023

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

44.203.211

-7.193.105

37.010.106

292.769

-551.407

36.751.468

Programma 2. Inwonersondersteuning

102.668.009

-4.681.984

97.986.025

292.349

0

98.278.374

Programma 3. Opvang en bescherming

98.215.610

-4.114.784

94.100.826

0

0

94.100.826

Programma 4. Inkomen

68.627.837

-50.159.451

18.468.386

167.000

-138.000

18.497.386

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

19.642.514

-1.356.333

18.286.181

1.505.000

-77.063

19.714.118

Programma 6. Toekomstgerichte stad

72.783.389

-72.058.100

725.289

7.905.805

-4.380.035

4.251.059

Programma 7. Vitale wijken

75.101.411

-39.843.770

35.257.641

4.315.581

-4.005.272

35.567.950

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

9.801.151

-2.850.756

6.950.395

183.677

-82.057

7.052.015

Programma 9. Bedrijfsvoering

43.678.971

-3.759.837

39.919.134

615.043

-783.913

39.750.264

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

24.389.268

-380.572.664

-356.183.396

82.672

-2.604.000

-358.704.724

Totaal

559.111.371

-566.590.784

-7.479.413

15.359.896

-12.621.747

-4.741.264

ga terug