Programma 9. Bedrijfsvoering

De taken voor de stad komen in uitvoering in de programma's 1 tot en met 8. In programma 9 geven wij vorm aan onze beleidsvoornemens op het gebied van bedrijfsvoering. De ambities voor en vanuit de stad zijn hierbij leidend en wij werken conform de voorschriften van het BBV.

Centraal in de manier waarop wij werken staan de volgende vier principes:
1. We werken opgavegericht.
2. We zijn gastvrij en maken het mogelijk.
3. We zijn een professioneel partner.
4. We zijn vernieuwend.

Op basis van deze vier principes, vertaald en verder uitgewerkt in onze Zwolse "Op Koers", kunnen wij goed toegerust ons werk uitvoeren in 2020.

ga terug