Beleidscyclus

De beleidscyclus van de gemeente Zwolle is volledig digitaal. Om de vindbaarheid van de afzonderlijke onderdelen van de beleidscyclus te vergroten, is de website zwolle.nl/beleidscyclus ingericht. Deze website is het verzamelpunt waar alle afzonderlijke onderdelen van de Zwolse beleidscyclus te vinden zijn. De webpagina kan gezien worden als een inhoudsopgave van de digitale beleidscyclus van de gemeente Zwolle.

ga terug