Raadsvoorstel en raadsbesluit

Het Raadsvoorstel van de Begroting 2020 vindt u via deze link. Daarnaast vindt u het Raadsbesluit zoals genomen op 8 november 2019 hier.

ga terug