Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018 staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de enige uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering.

Nummer reserve

Naam reserve

2020 -
lasten

2020 -
baten

2021 -
lasten

2021 -
baten

2022 -
lasten

2022 -
baten

2023 -
lasten

2023 -
baten

D07

Onderhoudsreserve sport

171.000

-396.000

171.000

-396.000

171.000

-396.000

171.000

-396.000

D06

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

122.000

-122.000

122.000

-122.000

122.000

-122.000

122.000

-122.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

-33.000

0

-73.000

0

-56.000

0

-56.000

Subtotaal programma 1. Samenleving

293.000

-551.000

293.000

-591.000

293.000

-574.000

293.000

-574.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

-77.000

0

-77.000

0

-77.000

0

-77.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

0

-77.000

0

-77.000

0

-77.000

0

-77.000

H06

Reserve parkeren

4.592.000

-3.952.000

4.227.000

-3.976.000

3.820.000

-4.000.000

3.827.000

-4.025.000

H12

Reserve Spoorzone

1.234.000

0

1.201.000

0

575.000

0

591.000

0

H08

Reserve bestemmingsplannen

180.000

0

180.000

0

180.000

0

180.000

0

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

-418.000

0

-455.000

0

-455.000

0

-455.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

6.006.000

-4.370.000

5.608.000

-4.431.000

4.575.000

-4.455.000

4.598.000

-4.480.000

D03

Onderhoudsreserve recreatieplassen

66.000

-20.000

66.000

-20.000

66.000

-20.000

66.000

-20.000

D04

Onderhoudsreserve Kleine Veer

3.000

-3.000

3.000

-3.000

3.000

-3.000

3.000

-3.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

3.189.000

-3.252.000

3.189.000

-3.252.000

3.189.000

-3.252.000

3.189.000

-3.252.000

H11

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

512.000

-500.000

512.000

-500.000

512.000

-500.000

512.000

-500.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

-94.000

0

-121.000

0

-121.000

0

-121.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

3.770.000

-3.869.000

3.770.000

-3.896.000

3.770.000

-3.896.000

3.770.000

-3.896.000

H14

Reserve verkiezingen

157.000

-16.000

157.000

-16.000

157.000

-16.000

157.000

-16.000

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

0

-66.000

0

-66.000

0

-66.000

0

-66.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

157.000

-82.000

157.000

-82.000

157.000

-82.000

157.000

-82.000

D01

Onderhoud panden gem. organisatie AF

441.000

-455.000

441.000

-455.000

441.000

-455.000

441.000

-455.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

127.000

-61.000

127.000

-61.000

127.000

-61.000

127.000

-61.000

C01

ICT-investeringen

0

-185.000

0

-185.000

0

-185.000

0

-185.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

-83.000

0

-83.000

0

-83.000

0

-83.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

568.000

-784.000

568.000

-784.000

568.000

-784.000

568.000

-784.000

C04+H11

Rentevergoeding aan reserves

125.000

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

125.000

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

Totale omvang reserves

10.919.000

-9.733.000

10.521.000

-9.861.000

9.488.000

-9.868.000

9.511.000

-9.893.000

ga terug