Beleidsparagraaf investeringen

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.

In deze begroting wordt u instemming gevraagd voor netto € 6 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Onderwerp

Netto investeringsbedrag in 2020

Voorgestelde dekking

Beheer openbare ruimte

2.633.528

uit jaarlijks vervangingsbudget

Toplagen 2 kunstgrasvelden

610.000

uit structureel bestedingsvoorstel

Parkeren

132.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Klimaatadaptie riolering

800.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Meerjarig Programma ICT

1.859.929

uit jaarlijks vervangingsbudget

6.035.457

Een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen vindt u hieronder.

Vervangingsinvesteringen

Prijspeil 2020 inclusief btw

Btw-compensatie

Netto investeringsbedrag

Afschrijvingstermijn

Afschrijvingsbedrag

Rentebedrag 1,25%

Totale Kapitaal- lasten

ONRENDABEL:

Doel 1.2.3 vitaliteit sportver.sportaccommodaties

Toplagen 2 kunstgrasvelden

484.000

84.000

400.000

10

40.000

5.000

45.000

Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden

181.500

31.500

150.000

10

15.000

1.875

16.875

Extra investeringskosten i.v.m. circulariteit

72.600

12.600

60.000

10

6.000

750

6.750

Doel 7.1.2 aantrekkelijke openbare ruimte

Verkeersregelinstallaties VRI (compleet)

544.500

94.500

450.000

15

30.000

5.625

35.625

AOW brug vervanging Houten voet- en fietsdek/leuningen

51.594

8.954

42.640

15

2.843

533

3.376

AOW brug conserveren

25.168

4.368

20.800

12

1.733

260

1.993

AOW brug slagbomen plaatsen

5.034

874

4.160

15

277

52

329

Diverse bruggen voegovergangen aanpassingen MRL

12.584

2.184

10.400

20

520

130

650

Kerkbrug handbediende afsluitbomen

5.034

874

4.160

15

277

52

329

Kerkbrug conserveren

52.853

9.173

43.680

12

3.640

546

4.186

Hanekampbrug renovatie ( vervangen metselwerk)

50.336

8.736

41.600

30

1.387

520

1.907

Holtenbroekerbrug conserveren geheel

159.817

27.737

132.080

12

11.007

1.651

12.658

Bruggen div. houten bruggen

198.440

34.440

164.000

15

10.933

2.050

12.983

Diezerpoortenbrug waterkabels en kabels vervangen

50.336

8.736

41.600

10

4.160

520

4.680

Hofvlietbrug camera's en installatie

82.048

14.240

67.808

7

9.687

848

10.534

Hofvlietbrug intercom installatie

12.584

2.184

10.400

10

1.040

130

1.170

Twistvlietbrug hydro unit pompen en intercom en veldintercom

168.626

29.266

139.360

10

13.936

1.742

15.678

Twistvlietbrug conserveren geheel

188.760

32.760

156.000

12

13.000

1.950

14.950

Spoolderbergbrug beweegbaar maken

188.760

32.760

156.000

30

5.200

1.950

7.150

Spoolderbergbrug verv brugleuningen

25.168

4.368

20.800

30

693

260

953

Spoolderbergbrug opleggingen aan brug div. Betonreparatie

246.646

42.806

203.840

30

6.795

2.548

9.343

Renovatie betonbrug Brinkhoekweg

69.212

12.012

57.200

30

1.907

715

2.622

Doel 7.1.3 water-, groen- en recreatiestructuur

Beschoeiingen, kademuren en waterwerken

323.070

56.070

267.000

20

13.350

3.338

16.688

Bomen / beplanting

423.500

73.500

350.000

30

11.667

4.375

16.042

Spelen

302.500

52.500

250.000

10

25.000

3.125

28.125

Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel

3.924.669

681.141

3.243.528

230.052

40.544

270.596

RENDABEL:

Doel 6.3.3 parkeeroplossingen

Kentekencamera's Diezerpoort

39.930

6.930

33.000

5

6.600

413

7.013

Kentekencamera's Emmawijk

39.930

6.930

33.000

5

6.600

413

7.013

Kentekencamera's Hanzeland

39.930

6.930

33.000

5

6.600

413

7.013

Kentekencamera's Lubeckplein

39.930

6.930

33.000

5

6.600

413

7.013

Doel 7.3.2 afval-,hemel- en grondwater

Klimaatadaptatie riolering (o.a. infiltratievoorzieningen)

968.000

168.000

800.000

40

20.000

10.000

30.000

Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel

1.127.720

195.720

932.000

46.400

11.650

58.050

Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT

5.052.389

876.861

4.175.528

276.452

52.194

328.646

Meerjarenprogramma ICT 2020

Omschrijving

Investering

Ten laste van
reserve

Netto investerings- bedrag

Afschrijvings- termijn

Afschrijvings-
bedrag

Rente bedrag
maal 1,25%

totaal kapitaallasten

Bedrijfsvoering

290.732

41.039

249.693

5

49.939

3.121

53.060

Dienstverlening

162.872

30.093

132.779

5

26.556

1.660

28.216

Fysiek

517.724

121.945

395.779

5

79.156

4.947

84.103

Sociaal

112.693

19.187

93.506

5

18.701

1.169

19.870

overkoepelend

Datagedreven

73.042

14.868

58.174

5

11.635

727

12.362

Werkplek Hardware

229.789

0

229.789

5

45.958

2.872

48.830

Digitalisering basisvoorzieningen

798.278

98.069

700.209

5

140.042

8.753

148.794

Totaal

2.185.130

325.201

1.859.929

371.986

23.249

395.235