Inleiding & financieel perspectief

Financieel overzicht programma's

Financieel overzicht programma's

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente bij de begroting een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

1. Samenleving

45.125.586

-7.193.105

37.932.481

292.769

-551.407

37.673.843

2. Inwonersondersteuning

105.942.294

-4.821.984

101.120.310

292.349

-82.000

101.330.659

3. Opvang en bescherming

97.948.234

-4.114.784

93.833.450

0

0

93.833.450

4. Inkomen

69.936.837

-50.159.451

19.777.386

167.000

-138.000

19.806.386

5. Ondernemende en levendige stad

22.224.014

-1.356.333

20.867.681

1.505.000

-77.063

22.295.618

6. Toekomstgerichte stad

72.608.389

-72.058.100

550.289

10.904.805

-4.380.035

7.075.059

7. Vitale wijken

76.267.991

-39.397.850

36.870.141

4.315.581

-4.005.272

37.180.450

8. Bestuur en dienstverlening

10.011.570

-2.850.756

7.160.814

183.677

-104.976

7.239.515

9. Bedrijfsvoering

44.292.686

-3.759.837

40.532.849

615.043

-1.200.413

39.947.479

10. Algemene dekkingsmiddelen

4.814.268

-359.053.460

-354.239.192

617.672

-12.760.939

-366.382.459

Totaal

549.171.869

-544.765.660

4.406.209

18.893.896

-23.300.105

0