Ambitie 9.1 De gemeente Zwolle is een flexibele, omgevingsbewuste netwerkorganisatie

Doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Doel 9.1.3 We bouwen aan een moderne informatievoorziening

Doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

ga terug