Ambitie 9.1 De gemeente Zwolle is een flexibele, omgevingsbewuste netwerkorganisatie

Beschrijving ambitie

Zwolle is een bloeiende stad met ambitie! Zowel Zwolle als de regio blijven zich ontwikkelen, in omvang en in kracht.
Onze samenleving is in beweging, organiseert en ontwikkelt zich steeds sneller. Digitalisering vormt hierin een belangrijk onderdeel en deze heeft een grote impact op de rol en de werkwijze van de overheid.
Gemeente Zwolle maakt voor haar informatievoorziening en dienstverlening optimaal gebruik van nieuwe technologie. Hierbij zijn privacybescherming en informatiebeveiliging randvoorwaardelijk.

De gemeente Zwolle voegt waarde toe aan de kracht van stad en regio. Wij zijn wendbaar, vernieuwend en verbindend. Wij werken integraal en efficiënt samen. Zowel tussen afdelingen onderling als met externe partners. Wij denken in mogelijkheden en houden rekening met tegengestelde belangen. Als werkgever garanderen wij een veilige en ontwikkelgerichte werkomgeving.

In onze bedrijfsvoering richten wij ons op het toevoegen van waarde als professioneel partner. Wij zijn een inclusieve, efficiënte en toegeruste organisatie die staat voor begrijpelijke, tijdige en volledige communicatie en een betrouwbare administratie. In onze manier van werken hanteren we de principes van opgave-gericht werken, waarbij we gericht zijn op samenwerking en het bereiken van resultaten.

Situatie en problematiek

In 2020 blijft digitalisering een speerpunt van Zwolle. De maatschappij wordt steeds meer een informatiemaatschappij en de gemeente Zwolle wil digitaal goed toegankelijk en bereikbaar zijn. In deze context moet privacybescherming gegarandeerd zijn en is innovatief vermogen van cruciaal belang. De toename van data en datagebruik vraagt daarnaast om een groot adaptief vermogen en schaalbare infrastructuur.

De Zwolse samenleving verwacht van de gemeente dat zij nu en in de toekomst een volwaardige en betrouwbare plek in de informatiesamenleving inneemt. Dat vraag om het nemen van de juiste maatregelen en attitude om innovatie te omarmen. Dit noemen we de Digitale Transitie.

ga terug