Ambitie 2.2 Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet naar vermogen deelnemen

Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving

ga terug