Programma 2. Inwonersondersteuning

Ambitie 2.1 Kwetsbare inwoners kunnen door ondersteuning en voorzieningen op maat maatschappelijk participeren en langer zelfstandig blijven wonen

Ambitie 2.2 Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet naar vermogen deelnemen

Ambitie 2.3 Kinderen/jongeren en ouders/verzorgers zijn zelfstandig, zelfredzaam en participeren

ga terug