Programma 7. Vitale wijken

Ambitie 7.1 De Zwollenaar ervaart zijn woonomgeving als een aantrekkelijke en vitale omgeving om te wonen, werken, ontmoeten, ontspannen en waar men op elkaar betrokken is

Ambitie 7.2 Zwolle is een stad waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt

Ambitie 7.3 In Zwolle sturen we op een gezonde en duurzame woon- werk- en leefomgeving vanuit de uitdagingen en effecten in de toekomst

ga terug