Programma 4. Inkomen

Ambitie 4.1 Alle Zwollenaren moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien

Ambitie 4.2 Alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

Ambitie 4.3 Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund

ga terug