Programma 4. Inkomen

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 4.1.1

60.302.462

-49.514.928

10.787.534

0

0

10.787.534

Doel 4.1.2

1.696.444

0

1.696.444

0

0

1.696.444

Doel 4.1.3

1.023.394

0

1.023.394

0

0

1.023.394

Ambitie 4.1

63.022.300

-49.514.928

13.507.372

0

0

13.507.372

Doel 4.2.1

1.247.912

0

1.247.912

0

0

1.247.912

Ambitie 4.2

1.247.912

0

1.247.912

0

0

1.247.912

Doel 4.3.1

1.364.833

0

1.364.833

0

-138.000

1.226.833

Doel 4.3.2

4.301.792

-644.523

3.657.269

167.000

0

3.824.269

Ambitie 4.3

5.666.625

-644.523

5.022.102

167.000

-138.000

5.051.102

Totaal

69.936.837

-50.159.451

19.777.386

167.000

-138.000

19.806.386

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 4.2.1

500.000

565.618

-65.618

-65.618

0

0

Ambitie 4.2

500.000

565.618

-65.618

-65.618

0

0

Doel 4.3.2

140.000

0

140.000

140.000

0

0

Ambitie 4.3

140.000

0

140.000

140.000

0

0

Totaal

640.000

565.618

74.382

74.382

0

0

ga terug