Doel 3.3.5 We bieden (tijdelijke) opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en ondersteuning naar een duurzaam herstel

Beschrijving doel

Als de veiligheid in het geding is worden interventies ingezet om de veiligheid op korte termijn te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door naast hulp en ondersteuning voor slachtoffers een Tijdelijk Huis Verbod op te leggen, het inzetten van het AWARE systeem of andere maatregelen. Zo veel mogelijk wordt de veiligheid hersteld waarbij het gezin of de persoon in de eigen omgeving kan blijven. Als het nodig is moeten slachtoffers, zowel volwassenen als kinderen, tijdelijk gebruik kunnen maken van veilige opvang en begeleiding gericht op duurzaam herstel en weerbaarheid om terugval te voorkomen. Deze opvang vindt bij voorkeur in de eigen regio plaats. De opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld is bij ernstige onveiligheid ook beschikbaar voor mensen van buiten de regio en slachtoffers uit onze regio worden dan opgevangen buiten de regio. Bij ernstige dreiging is opvang juist buiten de regio nodig. Hiervoor zijn landelijke afspraken van toepassing.

Criteria

We bieden (tijdelijke) opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en ondersteuning naar een duurzaam herstel, zodanig dat:

  • Begeleiding in de opvang gericht is op vergroten van zelfredzaamheid, weerbaarheid en duurzaam herstel van de veiligheid van slachtoffers.
  • Opvang van de slachtoffers zo kort mogelijk duurt, maar zo lang als nodig.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug