Programma 3. Opvang en bescherming

Ambitie 3.1 Inwoners zijn veilig in de thuissituatie, ook inwoners waarbij die veiligheid niet vanzelfsprekend is

Ambitie 3.2 Inwoners met problemen hebben geen (verdere) maatschappelijke uitval en zijn geen gevaar voor zichzelf of anderen

Ambitie 3.3 Inwoners kunnen een beroep doen op opvang, jeugdhulp met verblijf en beschermd wonen, zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk

ga terug