Ambitie 1.1 Inwoners zijn op eigen kracht en met hun sociale netwerken in staat om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

Doel 1.1.1 We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van veerkrachtige inwoners

Doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

Doel 1.1.3 We versterken het oplossend vermogen van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, en hun sociale netwerken

ga terug