Doel 1.1.1 We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van veerkrachtige inwoners

Beschrijving doel

De motivatie van Zwollenaren om zich vrijwillig in te zetten voor de stad en haar inwoners is enorm. Veel Zwollenaren zetten zich bijvoorbeeld in als vrijwilliger bij de vele verenigingen, activiteiten en evenementen in de buurt en de stad. De meeste Zwollenaren zijn dan ook in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en zijn maatschappelijk zelfredzaam. Toch lukt dit helaas niet iedereen op eigen kracht. Voor hen is het belangrijk dat anderen oog hebben voor hun situatie en samen met hen deze situatie willen verbeteren. Veel Zwollenaren zetten zich dan ook vrijwillig in als mantelzorger of als maatje om anderen te helpen. Goede, professionele stedelijke ondersteuning is hierbij essentieel.  

Het investeren in vrijwilligerswerk door trainingen, samen kijken naar wat wel kan, Samen Zwolle, aandacht voor de eigen competenties en kracht van de potentiële vrijwilliger etcetera draagt hier aan bij. Om de vele preventieve initiatieven met een verhoogde inzet van vrijwilligers te laten slagen, is er een toenemende vraag naar begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers met kennis van de doelgroep.

Criteria

We versterken de inzet van competenties en de kracht van veerkrachtige inwoners, zodanig dat:

  • De sociale samenhang, leefbaarheid en de veiligheid in de wijken groter wordt.
  • Een ieder die zich vrijwillig of als mantelzorger inzet voor een ander, de buurt of wijk zich gezien en gesteund voelt.
  • Meer verbinding en samenwerking ontstaat tussen vrijwilligers(organisaties), sociale wijkteams en zorginstellingen.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug