Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

Beschrijving doel

De belangstelling voor kunst en cultuur verandert voortdurend en is aan trends en ontwikkelingen onderhevig. Het is van groot belang dat onze culturele instellingen en partners in staat zijn om mee te bewegen met deze veranderingen. Een levendig dynamisch klimaat van cultuurinstellingen en kunstenaars waarin ideeën ontstaan voor vernieuwing en innovatie, is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad.

Wij zorgen ervoor dat onze subsidievoorwaarden en prestatieafspraken aansluiten op deze veranderende behoeften en trends. Wij zetten onze incidentele subsidiemiddelen in om onze partners te prikkelen en stimuleren een innovatieve bijdrage aan ons cultureel klimaat te geven. De nieuwe regeling Vernieuwing en Innovatie biedt ruimte voor vernieuwde culturele activiteiten met het nieuwe productiefonds. Er is een passende uitvoering 'Art Pitch' gevonden. Deze wordt verzorgd door Stadkamer.

Criteria

We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert, zodanig dat:

  • Er meer verbinding, ontmoeting en samenwerking is tussen culture instellingen en bedrijfsleven, onderwijs en fysiek en sociaal domein.
  • Er ruimte voor innovatie, vernieuwing en experimenten is op basis van de evaluatie van de regeling Innovatie en Vernieuwing.
  • Er ruimte is voor ondernemerschap in de creatieve sector.
  • Het cultureel klimaat actief en uitnodigend is.
  • Organisaties flexibel meebewegen met de culturele markt.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

ga terug