Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

Activiteiten

Met een extra financiële impuls in 2018 en 2019 aan de regeling Cultuur en Kwaliteit en de regeling Vernieuwing en Innovatie dagen we onze instellingen, kunstenaars, ondernemers en inwoners uit om te komen met innovatieve plannen en ideeën.

  • In 2020 gaan wij verder met het optimaal inspelen op de behoefte aan ruimte en faciliteiten van kunstenaars en creatieve ondernemers d.m.v. het op te stellen accommodatiebeleid.
  • De zichtbaarheid van onze kunstenaars en creatieven in de stad kan worden verbeterd. Hieraan willen wij verder werken, samen met anderen. Een sprekend voorbeeld is Proto, het festival met de presentatie van de finale opdrachten van onze afgestudeerden van de creatieve opleidingen in de stad. Wel mag dit nog prominenter in de stad, bv door de stadsgracht als podium te gebruiken.
  • Het meer zichtbaar maken van de aanwezige kunstenaars in de stad en hun activiteiten wordt ook bereikt door het scheppen van mogelijkheden voor “artists in residence”: ervaren kunstenaars die in een openbaar toegankelijke ruimte hun vaardigheden overdragen aan jonge talentvolle studenten en pas beginnende kunstenaars en creatieven.
  • Festivals zijn een steeds belangrijker wordend podium voor kunst- en cultuuruitingen. In 2020 wordt in overleg met de provincie gezocht naar meer gezichtsbepalende evenementen, daarbij wordt ingezet op het versterken van het cultuurkarakter van Zwolle Unlimited en het Stadsfestival.  
  • Onze rijke geschiedenis zal in 2020 op verschillende locaties in de stad zichtbaar worden gemaakt, onder andere samen met AllemaalZwolle. Daarbij wordt onder meer de ruimten van de Sassenpoort (in navolging van de Peperbus) benut voor presentatie.
  • De Zwolse podia worden ook in 2020 aangemoedigd om de samenwerking binnen en buiten de muren van de theaters te versterken en de diverse gezelschappen in onze stad te ondersteunen bij de ontwikkeling van talent.
  • Er wordt een extra stimulans gegeven aan culturele evenementen voor jongeren en studenten.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.3.2

515.489

0

515.489

0

0

515.489

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug