Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Beschrijving doel

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor alle inwoners. We zijn een sociale stad. Dit streven kunnen we onder andere realiseren door financiële problemen en problematische schulden te voorkomen. We maken daarbij onder andere gebruik van verschillende hulpmiddelen. Een eerste belangrijk hulpmiddel is de inzet van preventief budgetbeheer. Sommige mensen hebben onvoldoende vaardigheden op het terrein van financieel beheer en kunnen zich deze vaardigheden ook niet aanleren. Een tweede belangrijk hulpmiddel is het gebruik van de signalen die bij de gemeente binnenkomen over achterstanden in betalingen die inwoners bij meerdere instellingen hebben, dit is Vindplaats Schulden. In 2018 en 2019 zijn stappen gezet voor het ontwikkelen van Vindplaats schulden (VPS). We hopen daarvan in 2020 de vruchten te kunnen plukken.
Een derde instrument binnen dit doel is het perspectieffonds waarbij jongeren met beginnende schulden snel, eenvoudig en efficiënt worden geholpen. De gemeente biedt de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, de schulden van inwoners over te nemen. In de eerste helft van 2019 hebben zich de eerste personen gemeld. Door goede analyse van de schuldensituatie en voldoende nazorg wordt een problematische schuldensituatie voorkomen. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar in 2020 verwachten we de eerste inzichten te kunnen delen met de raad. Voor studenten van Deltion en Windesheim staat het financiële spreekuur open.

Criteria

We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij, zodanig dat:

  • Minder mensen in een schuldencrisissituatie terecht komen.
  • We de signalen van partners over financiële achterstanden van inwoners gebruiken om zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.
  • Lichte ondersteuning kan volstaan en escalatie naar zware ondersteuning zoals beschermingsbewind verminderd wordt.
  • Minder mensen terechtkomen in langdurige trajecten voor schuldregeling of financieel beheer.
  • Een neerwaartse spiraal van schulden en sociale problematiek voorkomen wordt.
  • Schuldenaren meer gaan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
  • Problematische schuldenaren niet opnieuw in de schulden komen.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

ga terug