Doel 4.1.2 We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens

Beschrijving doel

Armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen. Bij een slechte gezondheid zijn zorgkosten vaak hoog, zeker in verhouding tot een laag inkomen. Een slechte gezondheid met hoge zorgkosten vergroot de kans op sociaal isolement en armoede. De financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid en een laag inkomen willen we beperken.

Criteria

We bestrijden de financiële risico’s die samenhangen met een slechte gezondheid voor huishoudens onder de Zwolse armoedegrens, zodanig dat:

  • We voor regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum hanteren in plaats van 110%, omdat een chronische ziekte vaak leidt tot meer kosten.
  • De ondersteuning daadwerkelijk voor vergoeding van zorg- en meerkosten wordt gebruikt.
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren bekend zijn met en gebruik maken van de maatregelen.
  • Inwoners met een laag inkomen een passende zorgverzekering hebben.
  • Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen net boven 130% van het sociaal minimum of die door hoge zorgkosten op dit minimum uitkomen, bij het Sociaal Wijkteam om ondersteuning kunnen vragen.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

ga terug