Doel 3.3.4 We bieden (tijdelijk) residentiële zorg aan jeugdigen (jeugdhulp met verblijf), indien zorg en begeleiding in de gezinssituatie niet voldoende geboden kan worden

Beschrijving doel

Jeugdhulp met verblijf betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. Verblijf kan zijn op vrijwillige of gedwongen basis.

De inzet om jeugdhulp met verblijf (indien mogelijk) te voorkomen vindt plaats vanuit programma 1. Samenleving en programma 2. Inwonersondersteuning. Wanneer uithuisplaatsing toch nodig is, willen we kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte hulp spelen hierin een belangrijke rol.

Criteria

We bieden (tijdelijk) residentiële zorg aan jeugdigen (jeugdhulp met verblijf), indien zorg en begeleiding in de gezinssituatie niet voldoende geboden kan worden, zodanig dat:

  • Jeugdigen kwalitatieve verzorging en opvoeding krijgen om een gezonde ontwikkeling in de huidige thuissituatie mogelijk te maken.
  • Bij crisisopvang de crisis wordt gestabiliseerd.
  • Er vervolg wordt gegeven op de opvang waarbij bepaalde problemen verminderen en bepaalde vaardigheden worden geleerd.
  • Er wordt ingezet in aanvulling op voorliggende voorzieningen die jeugdhulp met verblijf indien mogelijk proberen te voorkomen.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug