Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Ambitie 8.1 Zwolle heeft een transparant en slagvaardig bestuur in samenspel met de veranderende samenleving

Ambitie 8.2 Zwolle biedt een goede dienstverlening

ga terug