Lokale heffingen

Bedrijven investeringszone

Bedrijven investeringszone

De landelijke wet op de BedrijvenInvesteringsZones uit 2014 maakt het mogelijk dat, op verzoek van de ondernemers, de gemeente meewerkt aan de totstandkoming van een BIZ. Dit door een extra belasting te heffen op onroerende zaken (niet zijnde woningen) in bepaald winkelgebied c.q. op een bedrijventerrein. De inkomsten via deze belastingheffing vloeien vervolgens in de vorm van een subsidie terug naar de samenwerkende ondernemers die daarmee activiteiten kunnen uitvoeren om de winkelgebieden c.q. bedrijventerrein te versterken. Op dit moment telt Zwolle drie verschillende bedrijveninvesteringszones te weten de binnenstad, in het winkelgebied Diezerbrink en op bedrijventerrein Hessenpoort.

BIZ Diezerbrink heeft aangegeven te willen gaan voor een derde periode (2020 - 2024). Hiervoor dient een draagvlakmeting plaats te vinden die begin 2020 gepland staat. Op Marslanden wordt verkend of invoering van een BIZ gewenst is.