Lokale heffingen

Woonlasten

Woonlasten

Wanneer wij spreken over woonlasten, dan worden de gezamenlijke kosten voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing bedoeld. Woonlasten worden bepaald aan de hand van de waarde van een woning en het type gebruiker.

Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een vergelijkend onderzoek uitgevoerd onder de 38 grootste gemeenten qua aantal inwoners. Het onderzoek is erop gericht om de gemeentelijke tarieven, belastingopbrengsten, belastingdruk en woonlasten per gemeente te vergelijken. In 2019 gaat het om 37 gemeenten, omdat Groningen wegens een herindeling niet is meegenomen. Zwolle stond in 2019 op de 32e plek. Dat betekent dat van de 37 onderzochte gemeenten, er 31 hogere lokale woonlasten hebben en vijf lagere lokale woonlasten.

Ten opzichte van 2019 laten de woonlasten onderstaande mutaties zien:

WOZ - waarde

Eenpersoons-huishouden gebruiker of huurder mutatie in euro's

Eenpersoons-huishouden gebruiker of huurder mutatie in procenten

meerpersoons-huishouden gebruiker of huurder mutatie in euro's

meerpersoons-huishouden gebruiker of huurder mutatie in procenten

Eigenaar geen gebruiker mutatie in euro's

Eigenaar geen gebruiker mutatie in procenten

150.000

                      4,88

2,20%

                  6,09

2,20%

6,23

2,15%

250.000

                      4,88

2,20%

                6,09

2,20%

8,83

2,14%

400.000

                      4,88

2,20%

                   6,09

2,20%

12,73

2,13%

WOZ - waarde

Eenpersoons-huishouden eigenaar en gebruiker  mutatie in euro's

Eenpersoons-huishouden eigenaar en gebruiker  mutatie in procenten

meerpersoons-huishouden eigenaar en gebruiker mutatie in euro's

meerpersoons-huishouden eigenaar en gebruiker mutatie in procenten

150.000

11,11

2,17%

12,32

2,17%

250.000

13,71

2,16%

14,92

2,16%

400.000

17,61

2,15%

18,82

2,15%