Lokale heffingen

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. De gemeente Zwolle hanteert de 100% bijstandsnorm als uitgangspunt. Vanaf 2015 kunnen kleine ondernemers ook kwijtschelding aanvragen. Vanaf 2016 worden de kosten van kinderopvang meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, moet worden voldaan aan de voorwaarden van de invorderingswet.Sinds 2018 heeft GBLT haar kwijtscheldingsproces vereenvoudigd. Door deze administratieve lastenverlichting, hoeven aanvragers minder gegevens aan te leveren en doorloopt de klant met minder moeite het aanvraagproces.

Voor 2020 verwachten wij 5.500 aanvragen, waarvan 3.800 toewijzingen. Op basis van deze aanname is in de begroting een bedrag van € 910.000 voor kwijtschelding opgenomen.