Lokale heffingen

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Bij de onroerende zaakbelastingen is de herwaardering als gevolg van de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) van belang. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld en voor het belastingjaar 2020 gaat het daarbij om de waarde per peildatum 1 januari 2019. De uitkomsten van deze herwaardering zijn mede bepalend voor de tarieven onroerende zaakbelastingen voor 2020.

Het tarief voor OZB stijgt met het vastgestelde inflatiepercentage, te weten 2,2%.

De opbrengsten in 2020 stijgen door de verwachte areaal uitbreiding in 2020 en oude jaren. Dit voordeel is nog niet verwerkt in de begrotingscijfers van 2019: aanpassing in 2018 vindt plaats via de Berap 2019-2.