Doel 5.2.2 We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed

Beschrijving doel

Zwolle is rijk aan erfgoed. Dat houden we in stand en we versterken het met nieuwe functies. Zo blijft de historische kwaliteit van Zwolle ons visitekaartje. En we laten er zo veel mogelijk Zwollenaren en bezoekers van genieten. Want de schatten uit ons verleden zijn een inspirerende bron voor het heden en voor de toekomst. De vele monumenten en historische gebouwen en de archeologische rijkdommen vertellen hierover. Gewoon zichtbaar in de stad maar ook onzichtbaar achter gevels of onder de grond. We maken ook dit onzichtbare erfgoed beleefbaar, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag en via de app onZichtbaar Zwolle.

Criteria

We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed, zodanig dat:

  • Het Zwolse erfgoed stimuleert om een bezoek te brengen aan Zwolle.
  • Het Zwolse erfgoed beter beleefbaar wordt en het verhaal van Zwolle meer inhoud krijgt.
  • Het draagvlak voor ons Zwolse erfgoed wordt vergroot.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

ga terug