Ambitie 6.1 Zwolle is een stad met een uitstekende ruimtelijke structuur en kwaliteit die de grote opgaven aan kan en waar ruimte is om gedurfde dingen te doen

Beschrijving ambitie

Om onze goede economische en maatschappelijke positie verder te ontwikkelen is een doorontwikkeling van stad en ommeland nodig. Dit ook om op een goede wijze in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke omstandigheden. We werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken, verblijven en recreëren is. Voor de doorontwikkeling van Zwolle is een uitstekende ruimtelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt. Zwolle is rijk aan erfgoed. Dat houden we in stand en we versterken het met nieuwe functies. Zo geeft de historische kwaliteit van Zwolle onze identiteit en blijft het ons visitekaartje. Daarom laten we ons erfgoed een leidend en inspirerend principe zijn in ruimtelijke ontwikkelingen.

In 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. De gemeente implementeert die nieuwe wet in haar organisatie. Dat leidt o.a. tot andere interne en externe werkwijzen als het gaat om nieuwe ruimtelijke initiatieven. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Ook maken we slim gebruik van de instrumenten die de omgevingswet biedt/verplicht. Het gaat daarbij vooral om de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De gemeente beschikt over een duidelijke integrale omgevingsvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Dit met oog voor bestaande ruimtelijke kwaliteiten (cultuurhistorie, ecologie en landschap), economische ontwikkeling en gezondheid. Een uitnodigende visie die ruimte biedt aan inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente is daarbij een vereiste. De omgevingsvisie is leidraad voor het afwegen van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. We zijn in staat om die ontwikkelingen inhoudelijk en procedureel op een slagvaardige, heldere en effectieve wijze af te wegen op wenselijkheid ervan.

Situatie en problematiek

De stad is in balans en heeft een stevige ruimtelijke structuur met een hoge kwaliteit. Dat willen wij graag zo houden en waar mogelijk willen we de stad verder ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we ook diverse lange termijn ontwikkelingen op de stad afkomen. Bijvoorbeeld de verandering van het klimaat en de verschuiving naar het gebruik van andere energiebronnen. Ook technologische ontwikkelingen en innovatie zullen naar verwachting grote gevolgen hebben in ons dagelijks leven en leiden tot veranderingen op de arbeidsmarkt. Tenslotte wijzigen de maatschappelijke verhoudingen en verandert de rol van de overheid. Inwoners en bedrijven nemen steeds vaker zelf initiatief om maatschappelijke en economische vraagstukken op te pakken.

ga terug