Doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Beschrijving doel

Zwolle blijft groeien. Sinds 2017 heeft de woningmarkt in Zwolle zich sterk ontwikkeld. Daarom schalen wij het woningbouwprogramma voor de komende jaren op naar gemiddeld 1.000 woningen per jaar. We richten ons niet op een eindpunt, maar benutten de groei om te kijken wat de stad nodig heeft. Het woningbouwprogramma laat zien dat de plancapaciteit tot 2029 op zichzelf voldoende is om een sterke groei op te kunnen vangen en 1000 woningen per jaar te realiseren.

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:

  • Zwolle blijft bouwen; het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op een gemiddelde van 1.000 woningen per jaar.
  • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:
    • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
    • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
    • De nieuwe woningen voldoen aan de KEC-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
    • Er is ruimte voor innovatieve woonvormen en we experimenten met een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

ga terug