Programma 1. Samenleving

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten  zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.1.1

510.377

0

510.377

0

0

510.377

Doel 1.1.2

4.770.008

0

4.770.008

121.885

-121.885

4.770.008

Doel 1.1.3

2.336.158

0

2.336.158

0

0

2.336.158

Ambitie 1.1

7.616.543

0

7.616.543

121.885

-121.885

7.616.543

Doel 1.2.1

4.949.521

0

4.949.521

0

0

4.949.521

Doel 1.2.2

1.952.848

0

1.952.848

0

0

1.952.848

Doel 1.2.3

7.688.252

-2.036.141

5.652.111

170.884

-398.761

5.424.234

Ambitie 1.2

14.590.621

-2.036.141

12.554.480

170.884

-398.761

12.326.603

Doel 1.3.1

2.101.054

0

2.101.054

0

0

2.101.054

Doel 1.3.2

6.653.301

-3.850.577

2.802.724

0

0

2.802.724

Doel 1.3.3

12.614.224

-69.628

12.544.596

0

-30.761

12.513.835

Doel 1.3.4

1.549.843

-1.236.759

313.084

0

0

313.084

Ambitie 1.3

22.918.422

-5.156.964

17.761.458

0

-30.761

17.730.697

Totaal

45.125.586

-7.193.105

37.932.481

292.769

-551.407

37.673.843

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 1.2.2

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Doel 1.2.3

18.340.500

2.276.278

16.064.222

1.854.222

14.210.000

0

Ambitie 1.2

18.410.700

2.331.678

16.079.022

1.869.022

14.210.000

0

Doel 1.3.3

29.528.367

8.082.327

21.446.040

2.560.370

18.885.670

0

Ambitie 1.3

29.528.367

8.082.327

21.446.040

2.560.370

18.885.670

0

Totaal

47.939.067

10.414.005

37.525.062

4.429.392

33.095.670

0

ga terug